Jak ułatwić sobie zadanie napisania pracy magisterskiej?

O ile napisanie pracy na zakończenie studiów licencjackich nie jest rzeczą niezmiernie trudną, to praca magisterka, a zwłaszcza doktorska to dla wielu osób, w nawet wzorcowych studentów wyższa szkoła jazdy. Jak stawić czoła zadaniu napisania pracy dyplomowej? Czym charakteryzuje się owa praca?

studia - doktorzy
Napisał: http://sxc.hu
Na podstawie: http://sxc.hu
Przy każdej pracy dyplomowej należy zwrócić uwagę na konstrukcję. Jeśli chodzi o dokument jak praca magisterka konstrukcja powinna wyglądać zgodnie z opisem: strona z tytułem, podziękowania, spis treści, wstęp do pracy rozdziały, podsumowanie, wykaz tabel, wykaz ilustracji, bibliografia, na końcu streszczenia. Oczywiście powinniśmy pominąć wykaz tabel oraz ilustracji, jeżeli nie zamierzamy zamieszczać w pracy owych części.

Zaciekawił Cię nasz tekst? Zajrzyj więc do następnego zagadnienia i czytaj (http://www.teamworkschool.pl/kwalifikacje-i-przygotowanie/) tak długo, jak zechcesz o ciekawiących Cię zagadnieniach.

Należy zwrócić uwagę także na długość treści. Praca magisterska (z wyłączeniem bibliografii) powinna liczyć 60-120 stron. Najczęściej prace magisterskie są złożone z czterech rozdziałów, kiedy natomiast tematyka zagadnienia w sposób naturalny dzieli się na więcej rozdziałów, to nie należy na siłę wtłaczać jej w cztery. Rozdziały dzielą się z kolei na podrozdziały, w których opisujemy kolejne zagadnienia dotyczące danego zjawiska.

Zaciekawił Cię temat tego materiału? Obowiązkowo sprawdź opracowanie, tam są zamieszczone jeszcze bardziej interesujące rzeczy, naprawdę dobrze je zobaczyć.

Oczywiście taką pracę na różnych poszczególnych etapach przedyskutować z promotorem. Nie jest wykluczone, iż na przykład po takiej konsultacji, dane rozdziały bądź podrozdziały naszej pracy okażą się zbędne, a zabraknie takich, jakie powinny się w niej znaleźć.

By uprościć sobie przygotowanie pracy na konkretny temat z pewnością warto przyjrzeć się zagadnieniu jakim jest praca magisterska po angielsku. Odnajdując takie dokumenty w obcym języku można zrobić rozeznanie co powinniśmy zamieścić w naszej pracy. Równocześnie ważne jest to, że praca magisterka po angielsku raczej nie spowoduje kopii treści, co jest możliwe w sytuacji czytania tego rodzaju prac w języku ojczystym, gdy mimowolnie zapamiętamy jakiś fragment i w nawet nieświadomy sposób zamieścimy skopiowaną treść w naszej pracy dyplomowej. Jeszcze większym wyzwaniem jest na pewno praca doktorska.

Z tego powodu warto sięgać po proste wskazówki, które podniosą naszą efektywność, kiedy z powodu wszechogarniającego uczucia ciężaru jaki na siebie wzięliśmy, mamy wrażenie pustki w głowie. Z założenia praca doktorka to dzieło, które cechuje innowacyjność i ma podejmować nowe problemy czy metody badawcze. Chodzi w niej o oryginalność, więc w tym przypadku zwłaszcza nie można pozwolić na jakiekolwiek powielanie treści.

Opublikowany przez Administrator w dniu 2016-08-25 11:55:39